Se alla

Klickbara startsidor gör det enkelt för alla att göra rätt

Kräv inte att alla ska hitta i ert ledningssystem genom att söka. Gör det istället lätt att göra rätt för alla era användare, med intuitiva startsidor och klickbara processer.

Det är många som känner igen sig i sökandet av rätt dokumentation. Att ledningssystemet finns där för att hjälpa oss att göra rätt, men att mycket tid går åt till att öppna mapp efter mapp, i jakt på rätt dokument. Så även om ledningsystemet bygger på en tydligt definierad struktur, så kan det vara svårt att förmedla den internt. Och det spelar ingen roll hur komplett ert ledningssystem är för att följa lagar och standarder, om det inte är intuitivt och lätt att jobba i.

Inga mer word- och exceldokument i olika versioner och i olika mappar. Samla hela ledningssystemet i AM System.

Av användarvänliga skäl har AM System därför kompletterat sin plattform med det efterlängtade verktyget som gör det möjligt att rita processer och startsidor som kombineras med dokument och ärendeflöden. Ett kraftfullt lager som gör det logiskt och kul för era medarbetare att använda ledningssystemet. Engagemanget ökar internt, tidstjuvar minskar och resultatet stavas effektivare.

Exempel på startsida för produktion i ett ledningssystem

Exempel på startsida för produktion i ett ledningssystem

 

Glöm sök och mappstruktur – rita startsidor med klickbar navigering till allt era medarbetare behöver

Så låt oss nu titta närmare på hur detta kan upplevas för slutanvändarna. Nedan får ni möta fyra fiktiva användare, som tillsammans jobbar mot samma mål:

  • Kvalitetschefen Omid
  • Operatören Patrik
  • Produktionschefen Emma
  • Ledningssgruppen som helhet

Kvalitetschefen Omid blir kreativitetschef

Ordning och reda på processer och flöden. Det låter som musik i kvalitetschefen Omids öron. Hans arbete handlar om att styra verksamheten så att krav och regelverk uppnås. Men kan det göras kreativt, kraftfullt och på ett sätt som skapar engagemang internt?

Ja, plötsligt har han AM System, ett kreativt verktyg till hjälp. Där processer och startsidor enkelt kan ritas upp. Nu kan Omid och hans kollegor bygga upp klickbara startsidor med precis rätt knappar och länkar – som gör att olika roller och funktioner kan överblicka det som är relevant för just dem. Dessutom kan alla startsidor och flöden enkelt uppdateras och justeras, precis som verksamheten hela tiden förbättras. Och Omid, han får ta rollen han längtat efter, att kreativt kunna styra, hjälpa och följa upp sina engagerade kollegor.

Lätt att göra rätt för operatören Patrik

Ute i produktionen sitter Patrik och undrar om felanmälan och avvikelser inte skulle kunna vara lite mer digitala. Och precis så blir det när produktionens startsida visas i AM System. Här har produktionsprocessen visualiserats och ritats upp, så att alla operatörer kan nå de instruktioner som gäller för dem.

Dessutom har startsidan klickbara knappar som leder till det viktigaste för operatörerna; Instruktioner för hur arbetet ska utföras, registrera intern avvikelse, rapportera reklamationer och felanmälningar samt översikt på aktuella ärenden.

Produktionschefen Emma ler så tänderna syns

I produktionen gillas tydliga resultat och gärna så fort som möjligt. Så ingen blir gladare än produktionschefen Emma, när hon inser att hon själv kan bygga kraftfulla ärendeflöden för allt som tidigare var utspritt på lappar, mail, i word-dokument och på olika excel-filer. Nu ligger allt sådant samlat i AMs Ärendemodul och wow vilken uppföljning det blir.

Dessutom kan Emma visualisera produktionsprocessens alla moment direkt i plattformen och tillsammans med sina medarbetare fånga upp kritiska områden. AM System är enkelt, intuitivt och riktigt roligt att jobba med, upplever Emma.

Ledningsgruppen firar med KPI-fest

Att genomföra ständiga förbättringar kräver uthållighet och engagemang, inte minst från ledningen. Och när ledningssystemet kan samlas i en digital plattform och skapa en intern överblick så kommer samarbete som ett brev på posten. Det blir roligare att förbättras, det blir motiverande att samverka och det blir lönsammare för både medarbetare, verksamhet och slutkund.

Huvudprocess

Skapa den efterlängtade helheten

AM System är en plattform för att hantera hela ert ledningssystem. Från att visualisera era processer, samla er styrande dokumentation och skapa tydliga ärendeflöden.

Verktyget för att visualisera processer och startsidor har välkomnats bland tusentals användare. Här finns formbibliotek och mallar att utgå ifrån, som gör att ni kommer igång snabbt. Processer ritas direkt i AM System och uppdateras lika enkelt.

  • För samman dina styrande dokument med de verkliga aktiviteterna och skapa en kraftfull helhet av ert ledningssystem
  • Rita processer som blir tydliga för alla internt
  • Anpassade startsidor med klickbar navigering gör det intuitivt och enkelt för alla användare
  • Tydliga mallar skapar en ”jag vill vara med känsla” som bidrar till standardisering, delaktighet och engagemang
  • Helheten skapas på en plats. Inga mer utspridda filer i excel och word, där ”någon” sitter på den senaste versionen
Så här ritar ni era processer direkt i AM System Helhet och ökad samverkan på Lundby Container Service Pipelife sparar pengar och tid med AM System

Intresserad?

Samla processer, dokumentation och ärenden i AM System. En effektiv plattform för hela ledningssystemet.

Jag vill veta mer