Se alla

Observationer i byggbranschen förhindrar framtida kostnader

Observationer hjälper er att se problemen tidigt, kanske till och med innan de har hunnit bli riktiga problem. Med AM Systems molnbaserade program Ärende kan du rapportera observationer var du än är och samla observationsprotokollen digitalt. Det blir enkelt att rapportera, plocka ut statistik och dela ut uppgifter, utan att behöva vänta på att någon svarar i telefon eller kommer till kontoret med sin pappersblankett. Läs vidare om observationer här nedanför.

Varför observationer med AM System?

Eftersom systemet är mobilt kan du som gör observationen enkelt rapportera medan du är på språng. Du slipper dubbelarbete med att först skriva på papper och sedan föra över till datorn, dessutom minskar risken för att du glömmer någon viktig detalj.

Alla användare har tillgång till all information så fort den läggs in, vilket kortar ledtiderna rejält. Dra nytta av automatiska påminnelser och aviseringar när en användare har nya ärenden att ta hand om, i stället för att ringa runt eller försöka få tag i någon på en fikarast.

observationer 2

För att du ska komma igång snabbt har vi gjort en mall för observationsprotokoll. Använd den rakt av, modifiera den lite eller gör en helt egen mall från grunden. Du som är administratör i programmet kan bygga formuläret precis som du vill genom att dra och släppa element på rätt plats.

observation mall

Observationer inom bygg och anläggning

I en bransch så omgiven av regler och krav som byggbranschen spelar observationer en viktig roll. Om observations-arbetet fungerar bra kan det förhindra många tillbud och olyckor och kanske fånga upp kvalitetsproblem redan innan de har uppstått.

Att arbeta aktivt med observationer är att hålla ögonen öppna för vad som skulle kunna orsaka problem, vad som skulle kunna innebära att ni inte lyckas uppfylla ett krav och vilka beteenden som borde ändras för att undvika olyckor.

observation

Varför gör inte alla observationer?

Mot den här bakgrunden verkar det förstås heltokigt att inte rapportera observationer, men i verkligheten är det sällan så enkelt. Det är lätt att tänka “jag gör det i eftermiddag/på rasten/i slutet av dagen”, särskilt om det är stressigt och mycket som ska hinnas med – och så blir det inte gjort alls. Vissa chefer signalerar också att det är arbetet här och nu som ska prioriteras, rapporteringen får stå tillbaka.

Problemet är kanske att det känns som att observationerna tar tid att rapportera. Och det är ju sant, hur smart och mobilt observationsprotokollet än är kommer det alltid ta några värdefulla minuter att fylla i det. I stunden kan det kännas besvärligt, men i längden brukar det innebära en stor vinst. Det finns en anledning till att vi har uttrycket “bättre att stämma i bäcken än i ån”.

Observationer sparar på sikt

Det blir besvärligare att åtgärda ett problem ju längre man låter det växa. Det är lättare att ta upp ett riskfyllt beteende än att behöva ta hand om en skadad kollega och rapportera till Arbetsmiljöverket senare, till exempel. Det kan kännas onödigt, som att man bråkar om småsaker, eftersom det oftast går bra ändå. 9 gånger av 10 lyckas den som balanserar hålla balansen, ingen behöver utrymma genom den blockerade nödutgången och hyllan som sviktar under tyngden av verktygen ramlar inte ner över någon. Men arbetet det tar, pengarna det kostar och ibland också svedan och värken det orsakar när den 10:e gången inträffar – det gör det värt att lägga några minuter på att fylla i observationsprotokollet redan första gången och förhindra att den 10:e gången någonsin kommer. Det är bättre att stämma i bäcken än i ån, det visar forskningen också.

Observationer inom bygg med AM System

Bristfällig dokumentation innebär att ni kommer att göra samma misstag om och om igen. Onödigt, tycker vi. Därför har vi skapat ett mobilt och anpassningsbart system för observationer, så att det i alla fall inte ska vara krångligt att fylla i ett observationsprotokoll. Över till dig!

Observationer definieras olika – kom överens om er definition

För att ert kvalitetsarbete ska bli så effektivt som möjligt är det bra om ni kommer överens om hur ni definierar en observation på er arbetsplats.

En del använder “observation” synonymt med “avvikelse”, det vill säga att något i verksamheten inte har fungerat som det ska eller att det har funnits risk för att det ska uppstå en olycka. En del använder också begreppet “riskobservation” för att peka ut situationer som har inneburit en risk för att något skulle kunna gå fel, alltså osäkra situationer, förhållanden eller beteenden. Det skulle till exempel kunna vara en blockerad nödutgång, någon som balanserar i en fönstersmyg, en strömförande kabel som hänger fritt eller en svajig stapel med tunga kartonger.

Andra som använder ordet “observation” syftar på en företeelse som inte är allvarlig för tillfället men som skulle kunna leda till en avvikelse om man inte gör något åt den. Om alla har samma uppfattning om vad som är en observation får ni ut mer rättvisande statistik och får lättare att jobba vidare med rätt åtgärder.

Intresserad?

Samla processer, dokumentation och ärenden i AM System. En effektiv plattform för hela ledningssystemet.

Jag vill veta mer