Se alla

PDM-system med AM System samlar all produktdata centralt

Bygg ditt eget PDM-system (product data management-system) med AM Systems program Ärende. Programmet är molnbaserat och funkar lika bra på datorn som på telefonen och surfplattan – så länge du har internet har du tillgång till hela ert PDM-register. Du skapar ett sökbart centralt register med all information ni har om en produkt. Säkert samlat på ett enda ställe, alltid tillgängligt för alla på företaget.

Med ett digitalt PDM-system slipper du vara beroende av att kunna titta i en viss pärm eller prata med en viss person. Du slipper papper som tappas bort eller som ligger underst i högen på någons skrivbord i flera veckor. Med molnbaserade program som Ärende är det lätt att samla in informationen eftersom vem som helst kommer åt registret när som helst, från mobilen på tåget såväl som från datorn på lagret. Informationen finns alltid samlad på samma trygga ställe – ditt product management system i molnet.

För att se till att all ny information kommer in i databasen kan du ställa in automatiska aviseringar som går iväg när det är dags för en person att fylla i eller uppdatera uppgifter. Se till exempel till att personerna som är ansvariga för ritningar, inköp respektive leverantörskontakter får varsin avisering när en ny produkt läggs in i databasen, så flödar informationen in som den ska.

Varför digitalt PDM-system?

Att det blir lättare att samla in och hantera information med ett digitalt PDM-system är förstås en klar fördel, men ett PDM-system leder till många andra fördelar i nästa steg. PDM, eller product data management, går ju ut på att samla all data om en produkt på ett och samma ställe och se till att alla har samma information om vad som gäller. En sådan samlad databas gör det till exempel lättare att

 • fortsätta arbeta som vanligt fast en nyckelperson slutar
 • skola in nya medarbetare
 • utföra ändringshantering
 • följa upp kostnader
 • lägga ut tillverkning på externa aktörer
 • göra integrationer med andra produkter (era egna eller andra tillverkares)
 • utveckla nya produkter utan att göra onödigt dubbelarbete
 • undvika missförstånd i det dagliga arbetet
 • få ut rätt information till kund, till exempel i instruktionsböcker
 • se till att alla drar åt samma håll
 • hålla koll på hur en produkt har förändrats över tid.

Vad ingår i ett PDM-system?

Egentligen kan vilken information som helst om en produkt ingå i ett PDM-system, men det här är några vanliga delar:

 • Beskrivning av produkten, inklusive serienummer eller något liknande som identifierar produkten.
 • Tekniska specifikationer.
 • Tillverkningsspecifikationer.
 • Utvecklingsspecifikationer.
 • CAD-modeller, ritningar och liknande.
 • Lista över material som behövs i tillverkningen.
 • Leverantörerna som ni får materialet från.
 • Beskrivning av leverantörernas produkter, inklusive serienummer eller liknande.
 • Kostnader för material och arbetskraft.

Poängen är att ni ska samla den information som är viktig för er, vilken den än är. I Ärende skapar du en mall för ett registrera en produkt genom att dra och släppa fält där du vill ha dem (till exempel fritextfält, listor och möjlighet att ladda upp filer), sedan använder du och dina kollegor den mallen för att fylla i informationen om era olika produkter.

Expandera ditt PDM-system till ett PLM-system

Ett PDM-system kan ingå som en del i ett större PLM-system, ett Product Lifecycle Management-system. Ett PLM-system försöker överblicka produktens hela livscykel, från koncept till att produkten kasseras.

Till exempel ingår det att ha koll på:

 • hur råvarorna tas fram
 • hur produktionen går till
 • vilka transporter som ingår
 • vad som händer med produkten när den används
 • hur produkten kan återanvändas
 • hur produkten kan återvinnas
 • hur produkten tas om hand om den inte återvinns.

Har ni miljökrav på er är ett PLM-system ett bra verktyg, både för att ni kan hålla koll i ert dagliga arbete och för att ni har dokumentationen samlad om ni behöver kunna visa att ni följer kraven som finns på er. Om du vill kan du bygga även ett sådant mer omfattande system i Ärende.

PLM-system med AM System

Bygg ett light-PLM-system med samma teknik som du bygger ett PDM-system. Dra och släpp fält som du behöver, i den ordning du vill ha dem. Skapa en mall som tar upp alla frågor ni behöver besvara (du kan utgå från frågorna under rubriken Expandera ditt PDM-system till ett PLM-system här ovanför), indelat i delar för var och en av faserna i en produkts livscykel.

Därefter kan ni föra in information om var och en av era produkter, och så småningom skapa en ordentlig databas över allt ni kan om era produkter. Tidsinsatsen det kräver i början kan göra att tröskeln känns hög, men det är ju en investering som gör nytta för all framtid sedan. Anställda kan sluta, nya kan börja – alla har ändå tillgång till all information om alla era produkter och kan få samma förståelse för dem. Om en privatperson, en branschkollega, en underleverantör eller ett kontrollorgan vill veta något om en av era produkter ligger all information samlad. Företagets hjärna, tryggt uppladdad i molnet.

Intresserad?

Samla processer, dokumentation och ärenden i AM System. En effektiv plattform för hela ledningssystemet.

Jag vill veta mer