Good Manufacturing Practice kan göras enkelt

När människors hälsa står på spel är det viktigare än annars att allt blir rätt. Allt vi stoppar i oss (livsmedel, läkemedel och hälsokost) vara tillverkat enligt god tillverkningssed, som du säkert vet. Det är många faktorer i tillverkningen som ska samspela på rätt sätt för att slutprodukten ska bli säker, men så besvärligt behöver det inte vara. Testa AM Systems molnbaserade program Ärende och Dokument och känn lugnet.

Det är mycket som ska falla på plats varje dag. Alla ska veta vilka rutiner som gäller och följa dem. Temperaturer ska övervakas och kontrollrutor ska fyllas i. Ni ska följa god dokumentationssed. Och om ett tecken på att något är fel dyker upp måste ni kunna reagera snabbt och på rätt sätt. Good manufacturing practice hjälper er med just detta.

Vad är good manufacturing practice/god tillverkningssed (GMP)?

Alla som arbetar med livsmedel, läkemedel eller hälsokost är förstås väldigt medvetna om att de hanterar inte bara produkter, utan också människors hälsa. Good manufacturing practice är principer som gäller livsmedel, läkemedel och hälsokost. Syftet är att se till att det som vi konsumerar är säkert.

Det här är några viktiga delar av good manufacturing practice:

 • Lokalerna där livsmedlet, läkemedlet eller hälsokostpreparatet tillverkas ska vara hygieniska.
 • Personalen ska vara utbildad i hur tillverkningen går till och hur den ska dokumenteras.
 • Det ska vara tydligt vem som ansvarar för vad.
 • Tillverkningsförhållandena ska vara kontrollerade, så att inte allergener eller andra ämnen som inte hör hemma i produkten kommer in i den.
 • Det ska finnas tydliga definitioner som berättar hur varan ska tillverkas. Definitionerna ska vara skrivna på ett sätt som är lätt att förstå.
 • Det ska finnas rutiner för hur organisationen kontrollerar att varan verkligen har tillverkats som den ska.
 • Alla förändringar i processer måste utvärderas så att man är säker på att kvaliteten på slutprodukten inte försämras.
 • Hela tillverkningskedjan, inklusive distributionen, ska dokumenteras så att spårbarheten finns genom hela kedjan.
 • Distributionen ska skötas på ett sätt som inte riskerar produktens kvalitet.
 • Tillverkaren ska ha ett system för att återkalla en produkt.
 • Tillverkaren ska utreda klagomål för att ta reda på vad eventuella fel beror på och åtgärda dem.

Good manufacturing practice (GMP) med hjälp av AM System

AM Systems program Ärende och Dokument hjälper er att hålla struktur på alla uppgifter som har med good manufacturing practice (GMP) att göra. Ta en titt i listorna nedan så får du några exempel.

Både Ärende och Dokument

 • är molnbaserade och anpassade för både dator, mobil och surfplatta, så det är enkelt för alla att kontrollera eller fylla i information även utanför kontoret.
 • har automatisk versionshantering
 • har möjlighet att ställa in automatiska påminnelser som hjälper ansvariga personer att komma ihåg att det är dags att revidera ett dokument eller se över ett ärendeflöde.

Ärende

 • strukturerar och standardiserar era arbetsflöden
 • ger er ett enda ställe där ni fyller i daglig data
 • har en automatisk statistikfunktion.

Dokument

 • samlar alla statiska dokument, som policyer, instruktioner och rutiner
 • har läskvittens och signeringsfunktion.

Använd våra mallar eller skapa från grunden

Vi har ett växande mallbibliotek som hjälper er att komma igång snabbt med både Ärende och Dokument. Det här är bara några exempel på mallar som ni kanske kan ha användning av:

 • Reklamationsbegäran
 • Befattningsbeskrivning
 • Produktsäkerhetspolicy
 • Miljöpolicy
 • Avvikelserapport
 • Egenkontroll
 • Kemikalieförteckning

Ni kan förstås anpassa mallarna eller skapa helt nya själva. Drag-and-drop-tekniken gör det enkelt att bygga upp ett händelseflöde och ställa in det som ni behöver.

Vad är good documentation practice (god dokumentationssed)?

Good documentation practice (GDP eller GDocP, eller på svenska god dokumentationssed) sätter ett antal riktlinjer för hur ni ska sköta er dokumentation på ett så säkert och spårbart sätt som möjligt. Det är nära knutet till GMP – arbetar ni enligt god dokumentationssed fixar ni det mesta av arbetet med god tillverkningssed på köpet. Det blir också lätt för er att visa att ni har rätt dokumentation om Läkemedelsverket eller någon annan inspektionsmyndighet dyker upp.

Good documentation practice anger bland annat att ni ska

 • dokumentera under tiden ett moment genomförs
 • inte skapa dokument i handskrift (men det är okej att t.ex. fylla i ett kontrollschema för hand)
 • helst lagra data på ett sådant sätt så att ni kan utvärdera trender
 • hålla dokumenten uppdaterade
 • göra det möjligt att se gamla versioner av dokument
 • se till att bara rätt personer har tillgång till dokumentation
 • se till att digital dokumentation är lösenordsskyddad.

Alla kriterierna för good documentation practice (och därmed en stor del av good manufacturing practice) uppfyller ni enkelt med AM System:

 • programmen är molnbaserade och funkar på alla enheter, så det är lika lätt att dokumentera var du än är när du genomför momentet
 • du kan plocka ut statistik med några klick
 • du kan sätta påminnelser så att en ansvarig person får veta när det är dags att revidera ett dokument
 • programmen har automatisk versionshantering
 • alla på företaget kan få en personlig användare och du bestämmer vem som har behörighet att se vad.

Prova AM System

Involvera fler i kvalitetsarbetet med AM Systems plattform för ledningssystem. Du provar vår tjänst gratis i 30 dagar.

Prova AM System 30 dagar

Din data, ditt val

AM System sparar ingen data om hur du navigerar på vår webbplats. Vi behöver dock spara cookies för att vissa sidor ska fungera. Datan är alltid anonym, och vi sparar så lite vi kan.

Jag förstår
Mer information